Home

News

เมคเคอร์โฮมร่วมสนับสนุนโครงการ

ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคน ทั้งมวล (Universal Design) เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีŽ ณ ท่าเรือปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนในสังคมโดยเฉพาะ คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับ บุคคลทั่วไปในสังคม โดยใช้พื้นที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นต้นแบบในการสร้างชุมชนอารยสถาปัตย์ หรือชุมชนที่มีการจัดสิ่งอำนวย ความสะดวกให้คนพิการและทุกคนทั้งในชุมชนหรือนอกชุมชน สามารถเดินทาง ท่องเที่ยว และใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ สะดวก และปลอดภัย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้ ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ นำไปปรับปรุงชุมชนของตนเอง โดยบริษัท เมคเคอร์โฮม จำกัด ได้ให้การสนับสนุนโครงการร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ชุมชนเกาะเกร็ด และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการลงสำรวจพื้นที่


Back
Smart Series บ้านสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ Prestige Series บ้านที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร Residence Series บ้านที่สร้างสรรค์ความสุขให้ครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบตอบสนองชีวิตที่เหนือระดับ NewDesign Series ตรงใจทุกรายละเอียด ลงตัวทุกความต้องการ เลือกดีไซน์ได้ในแบบคุณ

Makerhome Contact Center 02 556 0888